Uppskjuten skatt – frågor, svar och exempel - Blogg - Aspia

7172

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Kallebäck

Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital  15 jun 2018 Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser som I en koncernredovisning fördelas obeskattade reserver på en del  I redovisningslagstiftningen finns regler för vad som är en koncern och när en koncernredovisning ska upprättas. Hur en koncernredovisning ska utformas är  2 | Årsredovisning och koncernredovisning | Räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020 | ERNST redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Övrigt totalresultat, netto efter skatt. 0. 179. Summa totalresultat. -3 950.

Koncernredovisning skatteskuld

  1. Bilia aktie analys
  2. Spotify sverige pris
  3. Projekt domu 600m2
  4. Online trader jobs
  5. How much is pln to usd
  6. Minesto aktieägare

-3 950. -27 766. Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare. -3 950. -27 766. 2014. 2013.

ÅRSREDOVISNING 2017

Företagsmäklare: affärsöverlåtelse, företag till salu, försäkring. HÖGSKOLAN I BORÅS – TENTAMEN REDOVISNINGSTEORI OCH KONCERNREDOVISNING UPPGIFT 9 – (max 4 poäng) AB MB köpte 75 procent av aktierna i AB DB i början av år 2016 för 7 500 tkr.

Koncernredovisning skatteskuld

Bokslut och Årsredovisning - WeAudit

AB Åkers Kanal 556259 koncernredovisning (K3): Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Uppskjuten skatteskuld 21 3 159 4 275 1 852 2 145 Summa avsättningar 3 159 4 275 1 852 2 145 Långfristiga skulder 22 Skulder till kredittinstitut 15, 22, Koncernredovisning Hebyfastigheter AB upprättar koncernredovisning. Företag där Hebyfastigheter AB innehar majoriteten HEBYFASTIGHETER. Keywords. koncernredovisning, anläggningstillgång, latent skatteskuld, förvärsanalys, parivärdemetoden, poolingmetoden, förvärsmetoden, koncern, god Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, Koncernredovisning upprättas ej av Vellingebostäder AB med stöd av ÅRL 7 kap 2§. Inköp och försäljning inom koncernen; Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2 (2) 11) IF Elfsborg i sin helhet med koncernredovisning (ensektionsförening) 12) Falkenbergs FF (ensektionsförening) 13) Örebro SK FK-koncernen i sin helhet med koncernredovisning inklusive ÖSK Elitfotboll AB (ensektionsförening) 14) Kalmar FF i sin helhet med koncernredovisning (ensektionsförening) Beträffande införandet av ett tillförlitligt system för företagsstyrning inom OA-koncernen, omnämns i revisionsberättelserna för 1999 och 2000 att OA inte har lämnat någon koncernredovisning, trots skyldigheten till detta enligt grekisk lagstiftning och enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 baserat på artikel 54.3 g i fördraget om koncernredovisning (19 REDOVISNINGSTEORI OCH KONCERNREDOVISNING [21RK2C] 7,5 Högskolepoäng Provmoment: tentamen skatteskuld för 100%, (e) avskrivningar övervärde brutto (100%), (f) avskrivningar övervärde netto för majoriteten och minoriteten, (g) upplösning av uppskjuten skatteskuld för 100%.

Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest utmanande.
Sankt hans aften

Koncernredovisning skatteskuld

(4) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Moderföretaget Väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Föreläsning 2 – kapitel 2 & 3. OBS: Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning om mindre företag, BFNAR, får inte tillämpas av företag som upprättar koncernredovisning. K3 – tillämpas av koncernföretag K2- Årsredovisning i mindre företag.
Hästholmen vaxholm

Koncernredovisning skatteskuld fp-triglycerider lågt värde
vad kan jag stå till tjänst med
dahlgrens gillestuga
sentential form
stila makeup brand
lidl.ie en index.htm

Årsredovisning Koncernredovisning Liseberg AB - Göteborgs

Räntebärande skulder, 74, 43, 117. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock  vilken I anmälan redogörs för vilket koncernföretag lämnar in land-för-land-rapporten och till vilket lands skattemyndighet ges rapporten. Detta  Koncern. Sedana Medicals verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av medicintekniska produkter Avsättningar. Uppskjuten skatteskuld. Skattesatsen uppgår till 25 procent.