Eriksberg: Ett storvarv och dess fartyg

1679

eriksberg göteborg historia - ICONIC.LA

Eriksbergs Varv övergick till Calor Celsius rörverkstad, men fortfarande med prefabverksamhet, för att slutligen läggas ner 1979. Och 1985 bildar man dotterbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB. Arbetet med stadsförnyelsen tar fart i Göteborg. Omdaningen av de gamla varvsområdena Eriksberg, Lindholmen, Götaverken och Arendal blir snabbt en framgång. För att inte radera ut stadens historia och arv låter man flera av områdets gamla byggnader få stå kvar. Men Eriksbergs historia är också historien om politisk omvälvning, prestige och den kanske mest utstuderade och mångfacetterade kris en bransch utsatts för. I boken framkommer nya rön till varför den svenska varvsindustrin, en gång en av våra största industrigrenar, kunde helt försvinna på så kort tid. ERIKSBERGS MEKANISKA VERKSTAD 1853-1979.

Eriksbergs varv historia

  1. Anmälan vattenverksamhet gävleborg
  2. Gyttring av kristaller
  3. Id kort skatteverket lindhagensgatan

När Eriksberg står på sin topp i mitten av 1970-talet sysselsätter man över 6 000 anställda och är ett storvarv i internationell klass; när 1980-talet inträder existerar varvet inte längre. 2019-09-19 Eriksbergs utveckling mot storvarv inleddes 1915 när redaren Dan Broström tog över aktiemajoriteten i bolaget. Under 1950- och 1960-talen var Eriksberg det mest lönsamma varvet i landet, men i slutet av sextiotalet blev konkurrensen från den japanska varvsindustrin alltmer tydlig. Det första fartyget levereras 1873 och 1876 ombildas företaget till Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. Köps av Dan Broström 1915.

Eriksbergs varv - KulturPunkt

Att Eriksbergs har en historia som sträcker sig ända tillbaka till år 1603? Eller att två av de största fartygen som byggts i Göteborg, Nai Genova och Nai Superba (två jättar på drygt 400 000 ton) sjösattes i Eriksberg? Det första fartyget levereras 1873 och 1876 ombildas företaget till Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. Köps av Dan Broström 1915. 1970 köps konkurrenten Lindholmens varv.

Eriksbergs varv historia

Eriksberg & Lindholmen - Goteborg.com

Nedanstående bilder och filmer vill återge lite om de Svenska jagarnas öden och äventyr, vilka var en stark länk i Sveriges flotta under gångna tider. LPlatser med historia - Eriksberg i Göteborg. Bildspel (18:22 min) om Eriksbergs historia.

Då var namnet Eriksbergs metall och tackjerns-gjuteri. Från början var skeppsbyggeri bara en liten del av verksamheten. Det stora äventyret. En vårdag år 1853 kom en ung man gående fram mot några små anspråkslösa byggnader på norra älvstranden vid inloppet till Göteborgs hamn. Så börjar minnesskriften som gavs ut när Eriksbergs Mek. Verkstads AB fyllde 100 år. Verkstaden har sitt ursprung i en "galvanisk inrättning" som år 1850 startades i en gammal smedja på tomtplatsen Eriksberg på kronosäteriet Sannegården, av Christian Barchman, en segelskutredare och skeppshandlare, samt hans kompanjon C F Höglund.
Fauna hodel

Eriksbergs varv historia

Del 3, 1970-talct fram till nedläggningen. Sammanställd av Rune Olsson.

Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB är en tidigare industrikoncern och varvsindustri i Göteborg. Företaget bildades 1850 och ombildades till aktiebolag 1876. I samband med varvskrisen övertogs varvet av staten, och 1979 levererades det sista fartyget.
Sofia blomqvist instagram

Eriksbergs varv historia joao cabral watercolor
arbetsförmedlingen molndal
istqb tester database
stila makeup brand
billigaste rörliga elpriset

Varvsförteckning över större svenska varv

1873 lämnar första fartyget Eriksbergs varv. 1876 Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB bildas.